Hiển thị tất cả 6 kết quả

Thiết bị hồi sức cấp cứu

Máy làm ấm làm ẩm hơi thở TNI softFlow 50

Liên hệ

Thiết bị hồi sức cấp cứu

Máy oxy dòng cao qua mũi Lifemed HFNC HFO-1

Liên hệ

Thiết bị hồi sức cấp cứu

Máy phân tích khí máu điện giải i-SmartCare10

Liên hệ

Thiết bị hồi sức cấp cứu

Máy sốc tim có tạo nhịp Progetti RESCUE Life

Liên hệ
Liên hệ

Thiết bị hồi sức cấp cứu

Máy thở chức năng cao AXCENT Lyra X1

Liên hệ