Kit thử phát hiện máu ẩn trong phân Abon AFOBK

Kit thử phát hiện máu ẩn trong phân Abon AFOBK thời gian có kết quả trong vòng 5 phút, độ đặc hiệu 98.8%, độ nhạy 94.1%, ngưỡi phát hiện 50ng/ml hoặc 6µg/g, 25 test thử.

Sản phẩm chính hãng
Hướng dẫn sử dụng
Bảo hành 1 đổi 1
COD toàn quốc
Trả trong 14 ngày