Que thử nước tiểu 11 thông số ACON Mission 11A

Que thử nước tiểu 11 thông số ACON Mission 11A với thời gian ủ màu 1 phút đo 10 thông số sinh hóa trong nước tiểu, phương pháp bằng máy ACON Mission U120, U500. Sản phẩm có hạn dùng 24 tháng/ 3 tháng sau khi mở nắp hộp, có 100 que/ hộp.

Sản phẩm chính hãng
Hướng dẫn sử dụng
Bảo hành 1 đổi 1
COD toàn quốc
Trả trong 14 ngày