Que thử nước tiểu 2 thông số ACON Mission 2P

Que thử nước tiểu 2 thông số ACON Mission 2P với thời gian ủ màu 1 phút đo 2 thông số sinh hóa trong nước tiểu, phương pháp đo bằng mắt. Sản phẩm có hạn dùng 24 tháng/ 3 tháng sau khi mở nắp hộp.

Sản phẩm chính hãng
Hướng dẫn sử dụng
Bảo hành 1 đổi 1
COD toàn quốc
Trả trong 14 ngày