Que thử nước tiểu 3 thông số ACON Mission 3P

Hộp que thử nước tiểu 3 thông số ACONMission 3P với thời gian ủ màu 1 phút đo 3 thông số sinh hóa trong nước tiểu, phương pháp đo bằng mắt. Sản phẩm có hạn dùng 24 tháng/ 3 tháng sau khi mở nắp hộp, có 100 que/ hộp.

Sản phẩm chính hãng
Hướng dẫn sử dụng
Bảo hành 1 đổi 1
COD toàn quốc
Trả trong 14 ngày