Test chẩn đoán In-vitro NycoCard NU-Albumin

Test chẩn đoán In-vitro NycoCard NU-Albumin, khoảng đo 5–200 mg/L, thang đo  0.1 mg/L, độ chính xác ≤ 10%, được dùng để phát hiện Albumin trong nước tiểu.

Sản phẩm chính hãng
Hướng dẫn sử dụng
Bảo hành 1 đổi 1
COD toàn quốc
Trả trong 14 ngày